DBU Pokalfinale FCK – Brøndby - Tilkøb

PDF Udskriv

top


Kære Sponsor

 

Vi sender jer hermed et tilbud om at købe ekstra billetter til DBU Pokalfinalen.

Billetterne er på neutral del af Nedre A og Øvre A.
kr. 295.- pr. billet inkl. gebyr og moms.

Ved bestilling bedes du anføre, om du ønsker pladser på nedre eller øvre tribune.

Der kan ikke loves et bestemt afsnit på A-tribunen og fordeling mellem Nedre og Øvre A fordeles efter først til mølle-princippet - med Nedre A som foretrukken.

Den endelige billetbestilling skal være os i hænde senest mandag den 15. maj 2017,
kl. 10.00 med tydelig angivelse af antal og ønsket tribune.

Billetbestilling bedes sendt til janp@hphandel.dk og kan frit ændres frem til ovennævnte dato/tid.

Herefter henvises der til det neutrale billetsalg, der begynder tirsdag den 16. maj 2017,
kl. 10.00 på www.dbu.dk. Hold øje med www.fck.dk i forhold til yderligere info omkring billetsalget på FCKs afsnit.

Sikkerhedsinfo
Bemærk, at da billetterne er til den neutrale del af stadion til kampen er det IKKE tilladt at bære beklædning eller effekter, der synligt viser en tilknytning til et af holdene. Det være sig i farvevalg, tøjvalg og adfærd. I tilfælde af, at man overtræder dette princip, risikerer man af sikkerhedsmæssige årsager bortvisning uden mulighed for refusion af billetten.

Bemærk
Bekræftede bestillinger kan ikke ændres/annulleres. Billetter må ikke videresælges eller overdrages til tredjemand, ej heller udloddes som præmier i konkurrencer eller benyttes i markedsføringsøjemed.


  Venlig hilsen / Kindly Regards
  Kjøbenhavns Erhvervsklub
  Jan Lohmann Poulsen

  janp@hphandel.dk
  mobil: +45 4022 0086

   

   

   

  Kjøbenhavns Erhvervsklub - www.kb-erhvervsklub.dk - e-mail: kontakt@kb-erhvervsklub.dk